Jdi na obsah Jdi na menu

1. Co je to NLP?

Co to je to NLP? Vím, že je to zkratka od Neuro Lingvistické Programování, ale co si mám pod tím pojmem vlastně představit?

 

Víš, co mě baví? Pro NLP neexistuje jednotná, encyklopedická definice. Jednu z mnohých formulovali sami autoři takto: „NLP je věda a umění o lidské výtečnosti“.

 

Co tím mysleli?

 

Myslím, že tím chtěli poukázat na to, že co se týká lidské psychiky, nelze vše zkoumat pouze vědecky. Je zde fenomén JEDINEČNOSTI člověka a nedá se jednoduše GENERALIZOVAT a proto je řeč o umění, o schopnosti tolerovat výjimečnost, o schopnosti modelovat genialitu, modelovat talenty. O umění s informacemi vědomě pracovat.

 

Jak NLP vzniklo?

 

Na začátku bylo slovo…. J ano, dalo by se pátrat ve velmi starých knihách.

 

V 70. létech XX. století se potkali velmi zvídaví tvorové na půdě proslulé University v Santa Cruz ve slunné Kalifornii v USA. Autoři NLP matematik a student psychologie Richard Bandler a lingvista John Grinder se začali zajímat o výjimečné osobnosti na poli psychologie, kteří v té době byli proslulí svou efektivitou, kteří dokázali téměř zázračně pomáhat a uzdravovat. Richard a John si položili otázku: „Jak to dělají?“ a následovaly otázky „Může se to naučit každý? Pokud ano, jak?“. Jedna z prvních, která je zaujala, byla Virginie Satir rodinná terapeutka, další byl Fritz Pearls autor Gestalt terapie a nakonec Milton Erickson proslulý hypnoterapeut. Ti lidé působili téměř jako kouzelná babička či dědeček, kteří si zdánlivě jen tak povídají s nešťastníkem a jakoby mimochodem mu pomůžou nastartovat do nového života. Obzvláště Richarda to velmi zajímalo. Pozorováním, nasloucháním, vcítěním bádal, zkoumal, hledal vzorce a nakonec společně s Johnem vytvořili a popsali jakýsi model. Ten pak zkoumali a prověřovali v praxi a nakonec jej nazvali NLP.

 

No a proč tak technický název? Neuro Lingvistické Programování.

 

Ten název je v podstatě popisný. Už v samotném názvu je plno informací. Neuro - v názvu se vztahuje k mozku a nervové síti. A také reprezentuje smyslové vnímání, kanály, kterými k nám proudí informace. Lingvistické - se zajímá o sílu slova a také o transformaci informace a Programování symbolizuje celou řadu vzorců, myšlenkových šablon, emocionálních automatických reakcí, oblíbených názorů a systému víry. Ano, zní to technicky, ale v podstatě jde o velmi přirozené procesy.

 

Osobně se domnívám, že zahrál svou roli i duch doby. V 70. létech založili Bill Gates Microsoft a Steve Jobs Apple.

 

Duch doby?

 

Ano, cítím to tak. Po období 60. let – období Děti květin, nejrůznějších experimentů s lidskou myslí, návratů k přírodě, lásce, svobodě, spojování fragmentovaných vědeckých výzkumů a toho všeho, co táto vlna přinesla, nastalo období tvoření nových modelů. Možná by bylo přesnější říci staro-nových. Revoluce hipíku přinesla nové pohledy a také návraty ke kořenům lidskosti. Teď bylo zapotřebí poznatky posbírat a udělat z nich užitek.

 

Co bylo dál?

 

Richard a John začali NLP předávat dál, začali učit ostatní, jak tento model používat, jak s ním pracovat. Uměli velmi rychle naučit druhého to, co bylo dříve považováno pouze za výsadu VYVOLENÝCH – géniu, talentů a čarodějů.  A čarodějů přibývalo a v praxi se ukázalo, že model NLP funguje velmi dobře.

 

Čarodějové?

 

J J J Ber to, prosím tě s nadsázkou. Můžeš je také nazývat moderněji třeba PROGRAMÁTOŘI MYSLI. A na druhou stranu, v dávných dobách to byli právě mystici, mágové, astrologové, alchymisti, kteří odvážně zkoušeli a zkoumali a dali základy VĚDÁM. A možná, že to není náhoda, že jedna z prvních knížek, kterou Richard Bandler s Johnem Grinderem napsali, se jmenuje zrovna Struktura Magie. Pro mě jsou autoři NLP průkopníky odtajňování lidského poznání.

 

Co má společného čaroděj s programátorem?

 

Vzpomeň na kultovní film Matrix z konce 90. let. Někdo bude tento film považovat za pouhou fantazii, za sci-fi pohádku a přitom na tomto filmu vyrostla celá generace, která má zcela jiný pohled na svět. Generace, která se touží ODPROGRAMOVAT. 

 

Zhruba ve stejné době vzniklo jiné, dnes kultovní, dílo škola čar a kouzel v Bradavicích a všechny příběhy Harry Pottera.

 

Přelom XX a XXI století - akcelerace na poli technologií, vědy a pochopitelně přehodnocování starých paradigmat a tím i vývoj lidské mysli. Odtajňování pokračuje.

 

Pokračuje?

 

Ano, z líhně NLP vyrostlo mnoho zajímavých badatelů, tvůrců, učitelů. Vzpomeňme například jednoho z mnohých pokračovatelů na poli NLP Roberta Diltse. Robert je autorem velmi zajímavých modelů, které krásně doplnily učení NLP. Modeloval geniální osobnosti v oblasti vědy jako Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, v oblasti umění například Amadeus Mozart, Michalangelo, DaVinci a také Walt Disney a další. Díky němu vznikly použitelné a efektivní nástroje a techniky.

 

U nás je poměrně známý světově proslulý motivační řečník Tony Robbins, který také začínal s NLP. Další de-mystifikátor zázraků je například Derren Brown. A dalo by se jmenovat další a další. NLP bylo možná pouze jakousi základnou, ze které vyšli, ale ZÁKLAD je ZÁKLAD. Mnozí další propojili poznatky NLP s poznatky z různých směrů a modelů a vytvořili tak vlastní školy.

 

Kolik je těch škol?

 

To si netroufám vůbec odhadovat. Mraky J

 

A co tvoje škola?

 

ZÁKLAD je ZÁKLAD. Jako první, možná nejdůležitější, krok považuji ZAČÍT U SEBE. Poznat sebe, sebe si uvědomit. Zjistit kdo jsem a kam směřuji. Převzít ZODPOVĚDNOST za svůj život. Postavit se na vlastní nohy a vůbec DOLADIT ŽIVOTNÍ POSTOJE. Znovu objevit svou přirozenost, jedinečnost … AUTENTICITU. Teprve pak můžu začít VĚDOMĚ tvořit VIZE a SPOLEČNĚ s ostatními vytvářet svět.  

 

pokračování ŠKOLA HARMONIZACE